STYRELSE
 
 
 
Styrelse 2019

Linnea Andersson, ordförande och uthyrare 019-455084
Kurt Andersson. vice ordförande
Björn Skoglund, sekreterare

Catharina Andersson
Jessica Warnander
Lena Eriksson
 

Valberedning
Susanne Mulder, sammankallande
Olov Wärnquist
 

Revisor
Örjan Eriksson, Tord Andersson
Leif Rönnberg, ersättare


Dansgruppansvarig
Susanne Mulder
Regina Salenfors-Andersson

StorbildsTV ansvarig
Anders Olsson
Ulf Eriksson
Leif Rönnberg
Andreas Johansson