HITTA HIT
.Bygdegården
Från riksväg 52 mellan Bilistenmacken i Bönerud och 52:ans loppis, sväng höger mot Östantorp.
Efter cirka en kilometer på denna väg ligger Lännäs bygdegård på vänster sida.