LÄNNÄS BYGDEGÅRD
En bygdegård belägen i Östernärkes vackra natur


Bygdegården både ägs och drivs idag av Lännäs bygdegårdsförening - som är en ideell,
religiös och politiskt obunden förening - ansluten till Bygdegårdarnas riksförbund.

Vårt syfte är att kunna bevara byggnaden och tillhandahålla en stor och bra lokal i bygden. Vi är en skara Lännäsbor som
tillsammans hjälps åt med all skötsel av huset men vi välkomnar alltid fler eldsjälar att bidra med sitt engagemang.

Regionala mindre föreningar hyr återkommande lokalen till föreningsmöten och under
vår- och höstterminens vardagkvällar har bygdegården permanenta hyresgäster.

Lännäs skytteförening arrangerar luftgevärskytte på fredagkvällar och
bygdegårdsföreningen anordnar danskurser en kväll i veckan.

___________________________________________________________________________________________


Lännäs bygdegård är godkänd för 125 gäster åt gången.

En handikappanpassad ingång finns belägen på byggnadens baksida
och det finns goda parkeringsmöjligheter i anslutning till byggnaden.

___________________________________________________________________________________________


Underhållet av Lännäs bygdegård stöttas delvis av medlemsavgifter
och nya medlemmar är alltid varmt välkomna att anmäla sig!

Medlemsavgifter:
75:-/enskild samt 150:-/familj

Som medlemsförmån är man alltid hjärtligt välkommen att närvara på våra storbildsvisningar,
vilka kommer att annonseras här eller på vår facebooksida (Lännäs bygdegård).


Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 573-8679
eller kontant till Linnéa Andersson eller Kurt Andersson.

För anmälan eller vid frågor:
Tel. 019 - 45 81 35
eller 0708 - 48 05 54